Loading...
Forside2024-04-29T11:17:35+02:00

APFs medlemmer har ID-tyveri forsikring

Om datahackingen i Amedias systemer også skal påføre de ansatte tap eller skader, har alle medlemmene av Arbeiderbevegelsens Presseforbund en forsikring mot ID-tyveri. Dette er en del av LOfavør innboforsikring som alle medlemmene har.

LOfavør Innboforsikring dekker i de tilfeller man har vært utsatt for eller mistenker å ha vært utsatt for ID-tyveri. Med ID-tyveri menes situasjoner der en tredjemann benytter seg av ens identifikasjonsbevis med hensikt å begå svindel eller kriminell handling. Dette kan for eksempel være pass, førerkort, bankkort, online pålogging, elektronisk signatur, personnummer, kontonummer,  lønnsslipp etc. som er egnet til å identifisere personen.

30. desember 2021|

Lavere boliglånsrente med LOfavør

Boliglånsrenta er lav for LOfavør Boliglån Ung og LOfavør Boliglån.

Gjennom LOfavør tilbyr vi medlemmene et av Norges aller beste boliglån. Renta på LOfavør Boliglån og for for unge medlemmer under 34 år, og de som har over 50 % egenkapitalsdekning, er blant de laveste i Norge.

Vår unike avtale med SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SMN gir deg som medlem bankenes aller beste renter og god hjelp.De har flinke, økonomiske rådgivere. Du kan også velge andre SpareBank 1-banker som gir deg gode og gunstige lånebetingelser.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med din SpareBank 1-bank for å sjekke din rente

28. april 2021|
Go to Top