Loading...
Forside2023-04-27T08:59:07+02:00

Viktig informasjon om LOfavør Innboforsikring 

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår. For
LOfavør Innboforsikring har forbundene vedtatt følgende forbedringer: 

 Unntaket for tyveri under flytting utført av flyttebyrå fjernes (se punkt 4.7 flytteforsikring i vilkåret).  Det medfører at tyveriskader dekkes inntil 100 000 kroner som skjer under transport med flyttebyrå.  
 Hvis du har gjennomført tiltak for å unngå overvannskader ved
ekstremnedbør slipper du å betale egenandel for skaden.  Dette er tiltak
som enten samler vann i tanker eller magasiner i bakken. Det kan være
infiltrasjonsgrøfter eller -dammer som sørger for at vann synker raskt ned
i grunnen. I

19. november 2023|
Go to Top