Loading...
Forside2019-11-29T17:18:38+01:00

APF hilser alle medlemmer god sommer

Kjære medlem

For de aller fleste av oss vil sommeren 2020 bli spesiell og annerledes. Fortsatt er vi med i en nasjonal dugnad for å hindre spredning av Koronaviruset.
Vi i APF ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer, og ber de av dere som skal jobbe om å ta vare på hverandre og samtidig sørger for god konstruktiv journalistikk.

Det har vært enn spesiell start på året der APF har deltatt aktiv i LO sekretariat, LO Selvstendig og LO Kultur og sammen med andre presseorganisasjoner også stått på for å understreke betydningen av frie redigerte medier i et demokrati.

28. juni 2020|

APF er glad for momsfritak for fagpressen

Under LO-kongressen i 2017 foreslo APF at LO skulle arbeide for momsfritak for fagpressen. Dette ble vedtatt på kongressen. Nå følger regjeringen opp i revidert nasjonalbudsjett.

Vi la vekt på nødvendigheten av en fri og kritisk presse for et levende demokrati, et fritt politisk samfunn og en fri fagbevegelse. I vedtaket fra kongressen heter det at «LO mener at også fagblad og tidsskrifter må få nullmoms for elektroniske nyheter. LO vil arbeide for at det digitale moms-fritaket for nyhetstjenester utvides til også å omfatte journalistikk fra nisjer, fagblader og magasiner som bidrar innenfor nyheter og aktualitet».

12. mai 2020|
Go to Top