Loading...
Forside2021-03-11T10:05:06+01:00

Fredpriskunngjøring er en gledens dag for redigerte medier

APF er svært glad for at Nobel fredspris gikk til den filippinske journalisten Maria Ressa og hennes russiske kollega Dmitrij Muratov i dag.

– Det er ekstremt gledelig og vil bety mye for svært mange kolleger i andre land. Det er også gode nyheter for demokratiet, sier Nina Hanssen.

For selv om presse- og ytringsfriheten står sterkt i Norge er dette langt fra tilfelle i mange andre land. Nobelkomiteens begrunnelse for prisvinnerne var å hedre de både for innsatsen for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland men også at de representerer journalister som står opp for dette idealet i en verden der

8. oktober 2021|

Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring fra 2022

  1. januar 2022 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg.

Her er en oversikt over de viktigste endringene og hva det vil si for deg.

  • Økt erstatningssum for tyveri fra privatboligens uteareal, fra kr 30.000 til kr 100.000
  • Dekning for hobbyveksthus utvides til også å gjelde lagringstelt og plasthall, med ny forsikringssum på inntil kr 40.000
  • Egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig
5. oktober 2021|

Lavere boliglånsrente med LOfavør

Boliglånsrenta er lav for LOfavør Boliglån Ung og LOfavør Boliglån.

Gjennom LOfavør tilbyr vi medlemmene et av Norges aller beste boliglån. Renta på LOfavør Boliglån og for for unge medlemmer under 34 år, og de som har over 50 % egenkapitalsdekning, er blant de laveste i Norge.

Vår unike avtale med SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SMN gir deg som medlem bankenes aller beste renter og god hjelp.De har flinke, økonomiske rådgivere. Du kan også velge andre SpareBank 1-banker som gir deg gode og gunstige lånebetingelser.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med din SpareBank 1-bank for å sjekke din rente

28. april 2021|

Vi trenger postadressen din

APF har sendt epost til medlemmene der vi ber om å få inn de enkeltes vanlige postadresse. Denne henvendelsen har gått til alle som vi ikke har epostadresse, men bare arbeidsadresse til. Mange har svart, men ikke alle.

1. februar 2021|
Go to Top