Loading...
Forside2021-02-01T08:59:13+01:00

Vi trenger postadressen din

APF har sendt epost til medlemmene der vi ber om å få inn de enkeltes vanlige postadresse. Denne henvendelsen har gått til alle som vi ikke har epostadresse, men bare arbeidsadresse til. Mange har svart, men ikke alle.

Mange av våre medlemmer er ikke registrert med privatadresse, men med redaksjonens adresse. Dette fører til at vi får brevpost i retur, enten fra bedriften eller posten. Hjemforsikringen gjelder også på hjemstedet og ikke på jobben.

Derfor ber vi om å få til private postadresse og samtidig vil vi be om din foretrukne e-postadresse og mobilnummer.

Send oss en

1. februar 2021|

Forbedringer i forsikringsvilkårene

APF medlemmene har Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet. 1. januar 2021 kommer det viktige endringer i vilkårene på forsikringen, som alle bør få med seg:

·         Egenandelen ved skade reduseres fra 3000 kroner til 2000 kroner.

·         Utvidede forsikringssummer på enkelte dekninger, blant annet sykkel (el-sykkel) som øker til 40 000 kroner.

·         Medlemmer med jobb på båt, ombord i fly og på oljerigger får utvidet dekningen på løsøre til å gjelde i hele verden (punkt 4.10). Skaden må skje om bord i båten, i flyet eller på riggen.

1. desember 2020|

Mer pensjon for pengene med LO

Snart har LO-medlemmer i privat sektor mulighet til å samle sin pensjonsopptjening fra nåværende og tidligere jobber i egen pensjonskonto fra LOfavør. – Da blir det mer pensjon for pengene, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

26. november 2020|
Go to Top