Loading...
Forside2021-03-11T10:05:06+01:00

APFs medlemmer har ID-tyveri forsikring

Om datahackingen i Amedias systemer også skal påføre de ansatte tap eller skader, har alle medlemmene av Arbeiderbevegelsens Presseforbund en forsikring mot ID-tyveri. Dette er en del av LOfavør innboforsikring som alle medlemmene har.

LOfavør Innboforsikring dekker i de tilfeller man har vært utsatt for eller mistenker å ha vært utsatt for ID-tyveri. Med ID-tyveri menes situasjoner der en tredjemann benytter seg av ens identifikasjonsbevis med hensikt å begå svindel eller kriminell handling. Dette kan for eksempel være pass, førerkort, bankkort, online pålogging, elektronisk signatur, personnummer, kontonummer,  lønnsslipp etc. som er egnet til å identifisere personen.

30. desember 2021|

God Jul og Godt Nytt År

Vi har enda en gang lagt bak oss et krevende år med pandemi som har ført til svært tøffe tak både for vår og andres bransjer.

Våre medlemmer har stått på sammen med andre journalister og redaktører for å opplyse og bistå befolkningen med kunnskap og råd i en vanskelig tid.

Vi i forbundsstyret ønsker å takke alle som har stått på og vil ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt år.

17. desember 2021|

Fredpriskunngjøring er en gledens dag for redigerte medier

APF er svært glad for at Nobel fredspris gikk til den filippinske journalisten Maria Ressa og hennes russiske kollega Dmitrij Muratov i dag.

– Det er ekstremt gledelig og vil bety mye for svært mange kolleger i andre land. Det er også gode nyheter for demokratiet, sier Nina Hanssen.

For selv om presse- og ytringsfriheten står sterkt i Norge er dette langt fra tilfelle i mange andre land. Nobelkomiteens begrunnelse for prisvinnerne var å hedre de både for innsatsen for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland men også at de representerer journalister som står opp for dette idealet i en verden der

8. oktober 2021|

Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring fra 2022

  1. januar 2022 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg.

Her er en oversikt over de viktigste endringene og hva det vil si for deg.

  • Økt erstatningssum for tyveri fra privatboligens uteareal, fra kr 30.000 til kr 100.000
  • Dekning for hobbyveksthus utvides til også å gjelde lagringstelt og plasthall, med ny forsikringssum på inntil kr 40.000
  • Egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig
5. oktober 2021|
Go to Top