Leder:
Nina Hanssen
LO Media
Epost: nina.hanssen@lomedia.no
Mobil: 915 92 597
Nestleder:
Lars West Johnsen
Dagsavisen
Epost: lars.west.johnsen@dagsavisen.no
Mobil: 415 21 050
Kasserer:
Tore Sjølie
pensjonist
Epost: tore-sj@online.no
Mobil: 916 63 999
Sekretær:
Ann-Kristin Hanssen
Fremover
Epost: ann.kristin.hanssen@fremover.no
Mobil: 991 08 885
Styremedlem:
Lars Løkkebø
Telemarksavisa
Epost: lars.lokkebo@ta.no
Varamedlemmer:
1. Eva Stenbro, konserntillitsvalgt i Amedia
2. Kjell Aasum, Romerikes Blad
3. Helle Østvik, Finnmark Dagblad