Fra 1. mars 2023 får APF-medlemmer tilbud om gunstig helårs reiseforsikring gjennom LOfavør.

> Her kan du kjøpe LOfavør reiseforsikring (innlogging med BankID)

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Alle som er medlem i APF kan kjøpe reiseforsikringen, med noen unntak: Du må være medlem av folketrygden eller ha de syketrygderettigheter som EØS-avtalen gir. I tillegg må du ha fast bostedsadresse i Norden, og være registrert i et av de nordiske folkeregistrene.

Er du under 21 år, bør du sjekke om foreldrene dine har en forsikring som dekker deg.

Hvor kan du kjøpe forsikringen?

Forsikringen kan kjøpes på LOfavørs nettsider, eller så kan du kontakte nærmeste SpareBank 1 bank.

Du finner også mer informasjon om LOfavør Reiseforsikring på LOfavørs nettside.

Hvordan betales forsikringen?

Du få faktura fra Fremtind forsikring (SpareBank 1 sitt forsikringsselskap). Denne må betales til forfall for at forsikringen skal være gyldig.

Har du en betalingsavtale med Fremtind fra tidligere (kjøpt via SpareBank1), betales reiseforsikringen sammen med de øvrige forsikringene du betaler for. Har du sagt «ja takk til alle» som en generell aksept for eFaktura, får du fakturaen direkte inn i nettbanken. Ellers får du papirfaktura.

Hvis du allerede har LOfavør Reiseforsikring

Hvis du allerede har LOfavør Reiseforsikring eller annen reiseforsikring i Fremtind (kjøpt via SpareBank1), kan du spare på å bytte til denne. Det må du selv gjøre. Det skjer ingen automatisk overføring til den nye avtalen. Det tillater ikke lovgivningen rundt kjøp og bytte av forsikringer. På hk.no finner du nødvendig informasjon og henvisning til hvor du kan bytte forsikring.

Har du allerede en LOfavør Reiseforsikring, er det den samme dekningen du får etter byttet, men for de aller fleste blir prisen lavere.

Hvordan si opp reiseforsikringen du har i dag?

Er forsikringen du har i dag i Fremtind (kjøpt via SpareBank1) bytter du bare fra dagens forsikring til den nye. Da blir din gamle forsikring automatisk sagt opp.

Er forsikringen i et annet selskap hjelper Fremtind til med å si opp denne. Forsikringen har 30 dagers oppsigelsesfrist i ditt gamle selskap, slik at den nye forsikringen du kjøper er 30 dager frem i tid. Da slipper du å være dobbeltforsikret.

Hva koster forsikringen i 2023?

Dekning Under 67 år – pr. år Over 67 år – pr. år
Familie 1.188 kroner 2.092 kroner
Enslig 864 kroner 1.460 kroner
     
Dette er en helårs reiseforsikring som gjelder for ett år om gangen. Den kan kun sies opp ved hovedforfall. Prisene over gjelder for ett år hvis forsikringen kjøpes i 2023.
 

Når gjelder forsikringen

Forsikringen gjelder på ferie-, fritids- og yrkesreiser hele døgnet fra man forlater hjemmet

Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet, også når man ikke er på reise. Ulykkesforsikringen opphører ved fylte 75 år. Vi gjør oppmerksom på at det kun er ulykkesforsikringen som opphører, de øvrige dekningene gjelder som tidligere.

Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen gjelder for deg som forsikringstaker (medlem).

Hvis du kjøper familiedekning, dekker forsikringen også:

Ektefelle/samboer, samt;

Barn som tilhører forsikringstakers/sikredes (den som har rett på erstatningen) husstand og som har folkeregistrert adresse hos en av foreldrene, egne barn som ikke bor hos sikrede, barnebarn og oldebarn som reiser med sikrede, fosterbarn med samme bostedsadresse som sikrede, barn du har vergeansvar for, adoptivbarn er medforsikret fra og med det tidspunkt den faktiske omsorgen for barnet overtas, barn født av surrogatmor. Barnet er medforsikret fra det tidspunkt barnet har ankommet bopel i Norge

Viktig: For barn opphører forsikringen ved fylte 21 år.

Hvor lenge varer forsikringen

Forsikringen dekker reiser på inntil 70 dagers varighet. Den kan utvides til å dekke reiser som varer i 90, 120 eller 180 dager. Dette må gjøres før reisen påbegynnes. For å kjøpe slik utvidelse, må du kontakte nærmeste SpareBank1 bank.

Hva dekker forsikringen

LOfavør Reiseforsikring dekker blant annet:

 • Sykdom på reisen
 • Avbestilling
 • Hjemtransport
 • Evakuering (krig, uro og naturkatastrofer)
 • Forsinket fremmøte/innhenting
 • Forsinket avgang, innhenting og merutgifter til overnatting
 • Forsinket bagasje ved utreise
 • Innhenting fastlagt reiserute som følge av sykdom
 • Avbrutt reise
 • Ulykkesforsikring. Opphører ved fylte 75 år
 • Reisegods
 • Egenandel leiebil

Viktig informasjon om hvor forsikringen ikke gjelder:

 • På fast arbeidssted i arbeidstiden i Norden. Med fast arbeidssted menes det sted hvor man utfører sitt daglige arbeid
 • På undervisnings-/studiested i Norden, inkludert barnehage, i undervisnings-/studietiden
 • Opphold i høyder over 6 000 meters høyde
 • Ved deltakelse i ekspedisjoner, det vil si spesielt risikofylte turer/opphold til steder hvor det er dårlig infrastruktur, langt til nærmeste sykehus eller vanskelig å få tak i helsepersonell eller transport.
 • Eksempler på ekspedisjoner er: turer til Arktis, Antarktis, Sibir, Amazonas, Himalaya, Andesfjellene, Nord-Canadas villmark, skitur over Grønland, sykling gjennom Sahara
 • Reiser til områder som Det norske Utenriksdepartement eller Folkehelseinstituttet: – fraråder reise til eller opphold i – fraråder reise til eller opphold i som ikke er strengt nødvendig

Hvor finner du informasjon om forsikringen etter kjøp?

Når du har kjøpt reiseforsikringen, finner du alt du trenger å vite om den ved å logge deg inn på sparebank1.no/forsikring. Her kan du blant annet laste ned eller skrive ut reisekort til deg selv og familien din. Det er det smart å ha med seg på reise.

Fullstendige vilkår

Ofte stilte spørsmål tar for seg det vi mener er det viktigste. Fullstendige vilkår finnes blant annet på: hk.no eller på lofavør.no

Har du flere spørsmål?

Ta kontakt med en rådgiver i nærmeste SpareBank1 bank eller ring SpareBank 1 på telefon 915 02300. Tast 2 for kjøp, endring eller spørsmål om forsikring. Du blir så bedt om å taste post-nummeret ditt, da rutes du til riktig bank basert på dette!