Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) ble stiftet 9. mars i 1909 og er det eldste forbundet for journalister og redaktører i norsk presse.

Forbundet er fullverdig medlem i Landsorganisasjonen i Norge.

Hovedvekten av de 700 medlemmene er journalister, redaktører og direktører/disponenter i Amedia. Også noen grupper utenfor Amedia har adgang til medlemskap:

  • medlemmer som går over i stillinger i media utenfor Amedia
  • redaksjonelle medarbeidere i aviser, byråer og andre massemedia utenfor Amedia
  • skribenter som har denne virksomheten som hovedinntektskilde
  • personer med tilknytning til opplysningsvirksomhet og utdanning i arbeiderbevegelsens organisasjoner

Selv om Norsk Journalistlag siden 1970-tallet har hatt tariffarbeidet også for APF-medlemmer, har forbundet fortsatt mange oppgaver:

  • Forbundets hovedoppgave er å påvirke den redaksjonelle utviklingen og personalpolitikken i Amedia.
  • Forbundet er fullverdig medlem i LO og møter i LOs sekretariat, LOs representantskap og på LO-kongressen.
  • Forbundet har tilgang til LOs ulike avdelinger, for eksempel juridisk avdeling.
  • Forbundet har medlemmer i konsernstyret i Amedia og har opparbeidet nær kontakt med konserntillitsvalgte i Amedia.
  • Forbundet deltar som observatører på konsernkontaktkonferanser i Amedia.

Organisasjonsnummer:  986 382 356

Postadresse: Boks 9313 Grønland, 0135 Oslo