1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår. For
LOfavør Innboforsikring har forbundene vedtatt følgende forbedringer: 

 Unntaket for tyveri under flytting utført av flyttebyrå fjernes (se punkt 4.7 flytteforsikring i vilkåret).  Det medfører at tyveriskader dekkes inntil 100 000 kroner som skjer under transport med flyttebyrå.  
 Hvis du har gjennomført tiltak for å unngå overvannskader ved
ekstremnedbør slipper du å betale egenandel for skaden.  Dette er tiltak
som enten samler vann i tanker eller magasiner i bakken. Det kan være
infiltrasjonsgrøfter eller -dammer som sørger for at vann synker raskt ned
i grunnen. I tillegg kan det være grønne tak som er ment å forsinke
utstrømningen og holde igjen vannet på taket.  Se punkt 6.1 i vilkåret. 
 
Her kan du lese mer og se vilkår for LOfavør Innboforsikring 
Det vil sendes ut e-post/sms eller Digipost om fornyelsen. 
 
Pass opp så du ikke betaler dobbelt opp 
Innboforsikringen er en del av ditt medlemskap, med mindre du har reservert
deg. Hvis du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp
denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe
skulle skje. 
 
Husk husforsikring 
Innboforsikring og husforsikring er to forskjellige ting. Mens innboforsikring dekker løse eiendeler i hjemmet, dekker husforsikring skader på selve bygget og det som er fastmontert.
Hvis du har hus, trenger du derfor en husforsikring i tillegg. Med LOfavør
Husforsikring får du automatisk toppdekning, uten tillegg i prisen.
Vi anbefaler deg også å ta en jevnlig gjennomgang av forsikringsbehovet ditt.