Arbeiderbevegelsens Presseforbund har medlemmer i mediebedrifter og organisasjoner over hele landet: