Et enstemmig landsmøte vedtok tirsdag uttalelser om medienes rammebetingelser og ytringsfrihet. 

Medienes rammebetingelser

Nullmoms

Landets lokalaviser og regionaviser står overfor krevende omstillinger og er direkte truet av endringer i nyhetsmedienes rammebetingelser. Det har avgjørende betydning for disse avisene at momsen fjernes på brukerbetaling for de tradisjonelle avisenes nettutgaver.

Arbeiderbevegelsens Presseforbund ber regjeringen om få fortgang i prosessen med å effektuere stortingsvedtaket som ble gjort høsten 2014, om å videreføre momsfritaket til å omfatte avisenes digitale utgivelser. Dette må også gjelde fagpressens digitale utgivelser.

Bevaring av avismangfoldet for demokratiet

Arbeiderbevegelsens Presseforbund påpeker avismangfoldets store betydning for det norske demokratiet. Færre journalister og nedbemanning gir en fattigere offentlighet med færre stemmer og et mindre opplyst samfunn. APF ber derfor myndighetene om å opprettholde pressestøtten på minst dagens nivå, og opprettholde momsfritaket på papir og utvide den til medienes digitale utgaver.

Ombæring av aviser på lørdager

Regjeringen foreslår å avvikle omdelingen av post på lørdager. Samtidig skal Posten sikre lørdagsdistribusjon av aviser der det ikke er egne bud.
Arbeiderbevegelsens Presseforbund mener det er viktig at ansvaret for at avisene kommer ut til alle abonnenter fremdeles plasseres hos Posten, og at prisnivået sikres. Det er en del av deres samfunnsoppdrag.

 

Vern av ytringsfriheten

Ytringsfriheten i Norge er under stadig mer press. Trusler og angrep mot journalister er et særlig alvorlig angrep på ytringsfriheten.

Arbeiderbevegelsens Presseforbund mener det norske kildevernet bør styrkes, som ledd i vernet av ytringsfriheten.

APF advarer mot at medienes muligheter til innsyn og anledning til å informere om offentlige prosesser svekkes.

Dessuten må det treffes tiltak for å styrke ytringsfriheten i arbeidslivet slik at ansatte, både i offentlige og private virksomheter, ikke ulovlig pålegges munnkurv og begrensinger i ytringsfriheten gjennom arbeidsinstrukser og arbeidsavtaler.  Retten til å varsle er også en del av ytringsfriheten.