– Situasjonen vi står i nå er uvirkelig og setter norske mediehus på prøve. Vi er imponert over innsatsen som blir lagt ned for at innbyggerne skal få riktig og viktig informasjon. Fra tidlig morgen til seint på kveld jobbes det på høygir. Dere skal vite at det er mange som setter pris på dere nå, skriver Bransjerådet for medieorganisasjonene.

https://www.nj.no/nyheter/samarbeid-viktigere-enn-noen-gang/

Mediehusene opplever enorm trafikk og informasjonsbehovet blant innbyggerne er stort. Det hviler et stort ansvar på bransjen for å sørge for at riktig og viktig informasjon når ut. Samtidig opplever vi at en sentral del av inntektsgrunnlaget er kraftig redusert. Summen av dette gjør at det mer enn noen gang er viktig med godt samarbeid på tvers av mediehus og organisasjoner.

Bransjerådet, et felles forum der medieorganisasjonene samarbeider om politiske saker, har lange og gode tradisjoner for samarbeid. Nå jobber vi enda tettere for at deres hverdag og fremtid skal bli så god som mulig.

I tillegg til arbeidet organisasjonene gjør hver for seg, samarbeider vi om følgende:

  • Avholder felles, digitale møter annenhver dag hvor vi deler erfaringer og oppdaterer hverandre på siste nytt fra myndighetene.
  • Jobber opp mot politikere og myndigheter for å bidra til best mulig arbeidsforhold for mediene i den krevende situasjonen vi står i. Stikkord de siste dagene har vært åpenhet fra helseforetakene og forebygging av at fjernmøter lukkes.
  • Presser på for å få fortgang i forbedrede og nye støtteordninger for mediehusene.

Noen gode råd:

  • Dette er ingen 1500 meter, men en maraton. Sørg derfor for å fordele ressursene utover.
  •  Pass på at folk i alle ledd av bedriften tar nødvendige pauser.
  •  Skaff dere en sunn balanse mellom jobb og fritid. Det er ikke bare deg selv og arbeidsplassen du nå skal ta vare på.
  • Selv om du ikke er engstelig for smitte eller andre konsekvenser, kan det være noen rundt deg som er det. Vis respekt for andres følelser og vær en god kollega.

Vi forstår at mange kan bli bekymret for arbeidsplassene sine og at det kan være krevende å få hverdagen, med barnepass og hjemmeskole, til å gå opp. Vi gjør vårt ytterste for å minske de langsiktige konsekvensene, og påvirker myndighetene der vi kan for at dere skal få utført jobben på en best mulig måte.

Denne krisen viser viktigheten av uavhengige, redaktørstyrte journalistiske medier. Vi er heldige som har slike mediehus i verdensklasse!

Lurer du på noe, eller har innspill til saker vi bør ta opp? Ta kontakt med din organisasjon.

Følg med på APFs hjemmeside http://www.a-p-f.no

Vi er her for dere!

Mediebedriftenes Landsforening
Norsk Journalistlag
Norsk Redaktørforening
Landslaget for lokalaviser
Fagpressen
Norsk Presseforbund