Frank AarebrotProgrammet for APFs landsmøte 27. – 28. april er klart. Ved siden av ordinære landsmøtesaker, legges det opp til i alt tre seminarer om journalistikk og demokrati der blant andre professor Frank Aarebrot deltar.

 

Praktisk informasjon

Tid: Mandag 27. april og tirsdag 28. april 2015
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Se også: Innkalling til landsmøte

 

Program – mandag 27. april

10:30  Møtestart

Konstituering av landsmøtet
Hilsen fra LO ved LO-sekretær Terje Olav Olsson
Landsmøtesaker

13:00  Lunsj

14:00  Seminar 1:
Pressen og journalistikken i ei ny tid – hvordan møter vi utfordringene?

Deltakere:
• Elin Floberghagen, administrerende direktør, Fagpressen
• Eva Stenbro, konserntillitsvalgt, Amedia
• Kjersti Stavrum Løken, generalsekretær, Norsk Presseforbund
• Thomas Spence, leder, Norsk Journalistlag
• Jon Martin Larsen, ansvarlig redaktør, Akershus Amtstidende

15:30  Kaffepause

16:00  Seminar 1 fortsetter:
Journalistikk i skvis og vekst

Innleder:
• Jens Barland, medieforsker, Høgskolen i Gjøvik

17:30  Møteslutt

19:30  Middag

 

Program – tirsdag 28. april

07:00-09:00  Frokost og utsjekking av rom

09:00  Seminar 2:
Amedia nå og framover

Innleder:
• Are Stokstad, konsernsjef, Amedia

10:15  Seminar 2 fortsetter:
Mangfoldet av lokale medier og betydningen for demokratiet

Foredrag:
• Frank Aarebrot, professor, Universitetet i Bergen

11:45  Lunsj

12:45  Seminar 2 fortsetter:
Om Dagsavisens gjenopplivning i Drammen, Moss, Trondheim og Stavanger

Innledning:
• Katrine Strøm, reportasjeleder, Dagsavisen Fremtiden

14:00  Landsmøtet fortsetter

15:30  Avslutning

 

Saksliste

1. Åpning

2. Konstituering
a) Godkjennelse av innkalling
b) Godkjenning av fullmakter
c) Godkjenning av saksliste
d) Godkjenning av forretningsorden
e) Valg av to møteledere
f) Valg av to møtesekretærer
g) Valg av to til å undertegne protokollen
h) Valg av redaksjonskomiteer

3. Beretning 2012-2014

4. Regnskap 2012-2014

5. Kontrollkomiteens beretning

6. Fastlegging forbundsstyrets honorar

7. Innkomne forslag og endring av vedtekter

8. Fastsettelse av forbundets kontingent

9. Redaksjonskomiteenes innstillinger

10. Valg

11. Avslutning