APF-leder Nina Hanssen (til venstre) og LO-leder Gerd Kristiansen

APF-leder Nina Hanssen (til venstre) og LO-leder Gerd Kristiansen

APF er glad for at LOs sekretariatet mandag 22.november tar grep for å styrke journalistikken med to store bevilgninger. APF vil at LOs medieutvalg skal fortsette arbeidet med å utrede hvordan møte utfordringene med digitalisering. 

APFs forbundsleder Nina Hanssen sier at hun er svært glad for at sekretariatet har fulgt LOs medieutvalgs råd om å bevilge flere millioner for å styrke mediene i en vanskelig tid.

Vedtaket er at det bevilges 9 millioner kroner til Klassekampen for gjennomføring av et tre-årig arbeidslivsprosjekt med hovedfokus på Vestlandet og Nord-Norge. Vi synes også det er positivt at det bevilges 10 millioner kroner til Dagsavisen for å styrke arbeidslivs og samfunnsjournalistikken sentralt og lokalt. I begge disse bevilgningene forutsetter avisene at de styrker samarbeider med ANB om stoffutveksling.

APF har lenge vært svært bekymret for mangfoldet og ikke minst for hva slags innhold avisene produserer. Vi ser at politiske saker og arbeidslivssaker blir nedprioritert.

– APF har medlemmer i flere av disse redaksjonen og håper dette vil gi våre medlemmer en bedre og mer interessant arbeidshverdag, sier Hanssen. Hun synes også det er flott at det skal innføres et nytt årlig kursopplegg i samarbeid med Institutt for journalistikk med hovedfokus på arbeidsliv, samfunn, partssamarbeid med mer. APF er en av samarbeidspartnere som er invitert om rammene for dette.

– APF har hatt en dialog med LOs medieutvalg og vi ønsker fortsatt å være en viktig samarbeidspartner når LOs mediepolitikk utformes. Vi synes vedtakene i dag viser arbeidstakerorganisasjonen tar utfordringene i Medie-Norge på alvor og er glad for at de nå kommer med konkrete forslag, sier Hanssen.

APF synes også det er gledelig at det er satt av ytterligere 7,8 millioner for at LOs medieutvalg skal jobbe videre med mandatet om å foreslå løsninger for en sterk digital løsning for arbeids- og politisk journalistikk.

Fakta om APF

  • Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) ble stiftet 9. mars i 1909 og er det eldste forbundet for journalister og redaktører i norsk presse.
  • Forbundet er medlem i Landsorganisasjonen i Norge.

For ytterligere kommentarer:

  • Nina Hanssen , tlf. 915 92 597 (forbundsleder)