Landsmøtet i Arbeiderbevegelsens  Presseforbund (APF) ble avsluttet tirsdag 20.mars med valg av nytt forbundsstyre.

Avtroppende forbundsleder, Torild Alfsvåg, Rana Blad ga lederklubba videre til Helge Rønning Birkelund, Oppland Arbeiderblad (bildet).

Ny nestleder er Line Finnøy Bakken, Stjørdalens Blad. Tore Sjølie, NJ fortsetter som kasserer, Steinar Grønbekk, LO Media er ny sekretær og Eva Stenbro, konserntillitsvalgt/Romerikes Blad fortsetter som styremedlem.

Vararepresentanter til forbundsstyret er Lene Svenning, LO-Media, Dan Hagen, Telemarksavisa og Ragnhild Gustad, Nordlys.

 Forbundsstyret med vararepresentanter fungerer som landsstyre.

A-pressen og eierne 

Landsmøtet gikk over to dager og hadde fire hovedtema.

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen innledet om hvordan konsernet skal oppfylle sin misjon.

Eierne var representert ved Roar Flåthen (LO) og Nils Katla (Telenor), og de fortalte hvordan de ser for seg A-pressen i framtiden. LO-leder Roar Flåthen poengterte at LO er en langsiktig eier av A-pressen, mens Telenor vurderer å selge seg ut når “nye” A-pressen er oppe og går etter Edda-kjøpet.

Jens Olai Jenssen (Oppland Arbeiderblad/A-pressen), Thomas Spence (nestleder i NJ) og Kirsti Nielsen (redaktør i Rana Blad) hadde en interessant debatt om kvalitet i journalistikken, mens Anne Jacobsen (M-fakta, A-pressen) redegjorde for den digitale mediehverdagen.

Viktige utfordringer 

Under landsmøtets avslutning, snakket den nye lederen om utfordringene både APF og A-pressen står foran.

– Oppkjøpet av Edda, Telenors mulige salg av sine aksjer, og sosiale medier er viktige utfordringer som krever oppmerksomhet. Samtidig er APF en organisasjon uten den helt store nyrekruttering av medlemmer, og vi har mistet flere medlemmer gjennom nedbemanning. Den kanskje aller største utfordringen er nettopp nyrekruttering, sa Helge Rønning Birkelund.

– Samtidig er APF en unik organisasjon, fordi det er en organisasjon hvor journalister og redaktører kan stå sammen og løse framtidens utfordringer nærmest på like fot. Vi har de samme interessene i forhold til å skape A-pressens framtid, sa Birkelund.

Ble hedret 

Finn Arne Eriksrud, Hamar Arbeiderblad, ble sammen med Tore Sjølie hedret under mandagens festmiddag, og tildelt LO-nåla av Roar Flåthen. Eriksrud for sine 40 år som LO-medlem, mens Tore Sjølie har sittet i forbundsstyret i 40 samfulle år.