Som medlem i APF, får du nå tilbud om LOfavør Barne- og ungdomsforsikring. NEMI Nordvest har kåret forsikringen som landets beste av sitt slag.

I Norge har vi helse- og sosialordninger som er blant verdens beste. Samtidig er vi flinke til å forsikre gjenstander av økonomisk verdi som hjem, bil og hytte.

I vår og sommermånedene boltrer barna seg og utfordrer grenser. Blant annet gir trampoliner glede i form av fysisk aktivitet samt bidrag til utvikling av motoriske ferdigheter. Uheldigvis skjer mange ulykker mellom egne og andres barn gjennom hopp og sprell.

Barn og ungdom som skader seg slik at de blir mer enn 50 prosent arbeidsuføre kan måtte leve som minstepensjonister fordi de ikke har tjent opp pensjonspoeng. Heldigvis øker antallet barn og unge med forsikring. I dag har cirka 45 prosent av Norges barn egen barneforsikring. I Sverige er tallet på over 70 prosent!

Vi er opptatt av at alle barn skal være sikret om uhellet skulle skje. Gjennom LOfavør har du som medlem nå tilgang til barne- og ungdomsforsikringen som er kåret til Norges beste av NEMI Nordvest.

Send BARN til 2440 og du blir kontaktet for mer informasjon om Norges beste barne- og ungdomsforsikring, eller les mer på www.lofavor.no.