APF-medlemmer som har reiseforsikring gjennom LOfavør, loves nødvendig hjelp av Sparebank1.

Vulkanskyen fra Island har lammet flytrafikken i landet og store deler av Europa. LOfavør vil gjøre sitt beste for at medlemmene skal bli minst mulig skadelidende.

Har du problemer, gjelder følgende:

  • I første omgang må du kontakte flyselskapet eller reisebyrået. Det er de som har hovedansvaret for å booke om reisen.
  • I noen situasjoner kan du få ekstrautgifter til opphold som ikke dekkes av andre aktører. Som hovedregel dekker forsikringen dette slik at du ikke blir skadelidende. Dette kan være dokumenterte og nødvendige merutgifter til for eksempel overnatting og mat.
  • Evakuering dekkes av reiseforsikringer dersom du befinner deg på Island og må evakueres som følge av vulkanutbruddet.