LO-kongressen 2013 - APFs delegat Tore Sjølie. (Foto: Sissel M. Rasmussen)En enstemmig LO-kongress vil videreføre både pressestøtten og momsfritak for aviser. 

Da kongressen tirsdag behandlet LOs handlingsprogram for 2013 – 2017, ble følgende formulering vedtatt: «Pressefrihet og godt fungerende medier er en avgjørende forutsetning for ytringsfrihet, rettssikkerhet og et levende demokrati. LO skal arbeide for å opprettholde mediemangfoldet. Pressestøtten og momsfritak er viktig for å hindre at nyhets- og aktualitetsmedier svekkes eller legges ned.»

Ordlyden i vedtaket er omtrent i tråd med det forslaget som APF sendte inn til kongressen.

Det andre forslaget fra APF, om å øke statsstøtten til Institutt for Journalistikk, ble ikke realitetsbehandlet av LO-kongressen etter at sekretariatet hadde innstilt på å avvise forslaget.