Monica Boracco, forbundsleder i Dramatikerforbundet (til venstre), og
Nina Hanssen, forbundsleder i Arbeiderbevegelsens Presseforbund.

Arbeidslivet er i endring og LO-kongressen som starter denne uka vil legge viktige føringer for hvordan vi ønsker at arbeidslivet skal se ut fremover. LO har også en unik mulighet til å nå frilansere og selvstendige. 
AV MONICA BORACCO, forbundsleder i Dramatikerforbundet og
NINA HANSSEN, Forbundsleder i Arbeiderbevegelsens presseforbund (APF)

Endringene i det internasjonale arbeidslivet er gjennomgripende. Flere og flere tradisjonelle arbeidstakere blir presset ut i en tilværelse som selvstendig næringsdrivende og går med det glipp av viktige velferdsgoder som trygder og pensjoner.
I Norge har vi i dag ca 150 000 selvstendig næringsdrivende og 100 000 frilansere. Tallet er stabilt nå, men det er ingen grunn til å tro at tendensen fra verden for øvrig ikke vil nå oss.

I de siste årene har det i mange kretser vakt oppsikt at LO ved sekretær Renée Rasmussen, aktivt har engasjert seg for denne gruppen. Hun har ledet arbeidet med å danne LO-selvstendig, som et samarbeidsorgan for LO-forbundene med næringsdrivende medlemmer.
Dette grepet har gjort at LO nå virker mer attraktivt for nye grupper. Nå sist med inntreden av to små forbund med vidt forskjellige medlemmer, men med høy grad av selvstendig næringsdrivende i medlemsmassen, Manuellterapeutforeningen og Dramatikerforbundet.

LO har gjennom sin satsning på LO selvstendig vist at de evner til å tilpasse seg den nye virkeligheten og er både fremtidsrettet og innovative. Og det trengs. Det organserte arbeidslivet har ikke råd til å la denne voksende gruppen stå alene. Det skal ikke lønne seg for en arbeidsgiver å gjøre sine ansatte til løsarbeidere.

Samfunnsmessig løper vi også en stor risiko ved at en stor gruppe blir stående utenfor det organiserte arbeidslivet. Uten en form for organisering med tilpassede tariffavtaler blir denne gruppen etter hvert til fattige eldre.

Vi håper og tror at det blir fortsatt trøkk på dette framover både under og i etterkant av kongressen. Ved å følge opp dette arbeidet vil LO være i god takt med sin tid og nå flere yrkesgrupper og rekruttere flere medlemmer slik at vi får et fortsatt trygt og ordnet arbeidsliv for alle!