Vi kommer på hjemmesidene til å presentere nettavisene til en rekke av de avisene der APF har medlemmer, og starter med Romerikes Blad. RB dekker nettopp Romerike der APFs landsmøte holdes i 2012.

Romerikes Blad er den den største avisa i A-pressekonsernet og kommer ut i Lillestrøm. Avisa dekker de 14 Romeriks-kommunene på østsiden av Oslo.

Avisa ble etablert på Jessheim stasjon av typograf og boktrykker Martin Julius Halvorsen, og kom ut første gang 3. september 1902 under navnet Akershusingen. Navnet ble fra 4. juli 1905 endret til Romerikes Blad. Avisa kom ut to ganger i uka, tirsdag og fredag.

Fra 1953 ble Romerikes Blad utgitt og trykket på Lillestrøm sammen med Akershus Arbeiderblad (etablert i 1913). De to avisene fikk både et administrativt og redaksjonelt fellesskap. Romerike blad økte nå utgivelseshyppigheten til tre aviser i uka i 1953, fire i 1966 og fem i 1967. I 1974 flyttet de to tvillingavisene inn i nytt avishus med nytt trykkeri på Kjeller. Selv om avisene i praksis kom som to parallellutgaver tok det mange år før endelig sammenslåing. Først i 1990 fikk de felles navn, som den gang ble Akershus/Romerikes blad. I 1995 ble de slått sammen til en avis og tok tilbake navnet Romerikes Blad.

Gå til rb.no