Arbeiderbevegelsens Pressforbund fyller 100 år 9. mars 2009. Dette vil vi markere med landsmøte og et jubileumsseminar i Oslo.

Landsmøtet starter 9. mars kl. 1030 og avsluttes 10. mars på ettermiddagen.

Arbeiderbevegelsens Pressforbund fyller 100 år 9. mars 2009. Dette vil vi markere med landsmøte og et jubileumsseminar i Oslo. Vi håper at alle våre arbeidsplasser dere organiserer fra deres redaksjon, slik at vi får en verdig feiring, og et spennende seminar. Fra seminarets program nevner vi punktene:

 • Fra katedral til børs
  • Vil det være behov og plass for en pressegruppe som A-pressen med sin formålsparagraf i framtida
  • Vil Fagbevegelsen fortsette å ha en fagpresse med medlemsblad som redigeres etter redaktørplakaten
 • Samarbeidsforholdene i A-pressen og i fagpressen
  • Hvordan skal vi oppfylle kravene til bedre og større produksjoner på flere plattformer med stadig færre folk
  • Ofrer vi journalistikken for bunnlinjetallene
 • Greier vi å holde oss til avtaleverket
  • Bør det stilles strengere krav til oss enn andre mediebedrifter

Vi vil også minne deg på at du gjennom ditt medlemskap i APF er tilsluttet LO og har tilgang til alle de medlemsfordelene som LO forhandler fram for sine medlemmer. Dette finner du alt om på vår hjemmeside, www.a-p-f.no eller www.lofavor.no

Demeldingen er sendt elektronisk til alle vi har registrert med e-post adresse, og i papir til resten. Vi ber om at de som får dette i papir, sender oss sin e-postadresse. Gå inn på www.a-p-f.no og fyll ut skjemaet om personlige opplysninger eller send oss en melding, på papir eller elektrinisk.

Til slutt vil vi ønske deg en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Toril Alfsvåg, leder (s)