Vi fortsetter med å sende krav om kontingent som en e-post melding og ikke i papir. Noen venter på en giro på papir, men e-posten inneholder alt du trenger for å kunne betale din kontingent og forsikring. Husk å skrive navn når du betaler.

Mange har allerede betalt, men denne meldingen synes for alle.

 

Betalingsfristen er 15.juli.

Om du ikke har fått en slik e-post fra oss, ta kontakt så sender vi en ny.

Med vennlig hilsen
For APF
Tore Sjølie, hovedkasserer
e-post: post@a-p-f.no

telefon: 916 63 999