Om du får en skade på innbo og løsøre skal du ta kontakt med Sparebank1. Ta med medlemskortet!

Hvilke skader som dekkes finner du på LOfavør-sidene.

Det er først når en får en skade at en får testet hvordan forsikringen virker. Noen av medlemmene har fått seg en stor, men unødvendig overaskelse når de har henvendt seg til sitt lokale Sparebank1 kontor med en skade. Bankens representant sier at de ikke kan finne deg i sitt system. Forklaringen er så enkel at du ikke har gitt APF ditt fulle personnummer, noen som forsikringsselskapet bruker for å holde orden på sine kunder. Det du bør gjøre er å sende ditt personnummer til APF, og be banken sjekke med forbundet om du er medlem. En gang i måneden får banken oppdaterte data fra oss, og neste gang skal du være registrert.