Nina HanssenAPF ønsker Avisenes Nyhetsbyrå velkommen som en del av LO Media etter forslag fra LOs medieutvalg. 

– Selv om dette kom overraskende på oss, så ser vi i APF dette som kjempebra løsning i en vanskelig situasjon for ANB. Nå beholder vi byrået og alle journaliststillingene og ettersom vi forstår er også de ansatte fornøyde med at de nå skal bli en del av stiftelsen LO Media, sier forbundsleder Nina Hanssen.

I februar i år solgte LO og Telenor sine dominerende aksjeposter – hver på rundt 44 prosent – i Amedia til Sparebankstiftelsen DNB. Nå skal ANB  integrerere sin virksomhet i arbeidstakerorganisasjonens medieselskap, stiftelsen LO Media.

APF har tale og forslagsrett i LO-sekretariatet så forbundslederen Nina Hanssen fikk ikke selv være med å behandle denne saken. Hun synes vedtaket er bra, men skulle gjerne fått mer informasjon underveis og vært med på å påvirke prosessen.

–  Jeg synes det er trist at ikke APF har fått delta i det interne medieutvalget i LO, der både LO-ledelsen og de tyngste forbundene er representert, eller fått informasjon underveis. Det er ikke sikkert at utfallet ville blitt annerledes. I dag er vi glade på vegne av de fire ansatte som produserer nyheter og kommentarer om politikk og arbeidsliv i ANB. Men synes det er dumt vi som et LO-forbund med medlemmer i pressen selv er nødt til å lese om denne saken i Journalisten.no for å få informasjon, sier hun.

Fakta om APF

  • Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) ble stiftet 9. mars i 1909 og er det eldste forbundet for journalister og redaktører i norsk presse.
  • Forbundet er fullverdig medlem i Landsorganisasjonen i Norge.
  • Hovedvekten av de 765 medlemmene er journalister, redaktører og direktører/disponenter i Amedia. Også noen grupper utenfor Amedia har adgang til medlemskap.

For ytterligere kommentarer

  • Nina Hanssen , tlf. 915 92 597 (forbundsleder)