De aller fleste av våre medlemmer har mer enn nok å gjøre i disse korona-tider. Pressen er et viktig verktøy i arbeidet med å forsøke å redusere og bremse farsotten som rir oss. God og riktig informasjon til befolkningen er det viktig at pressen videreformidler.

Pressefolk har nå kommet på lista over viktige grupper, og det er liten tvil om at både utgivere, redaktører og til og med myndighetene innser hvor viktig vår rolle er.

Heldigvis har vi ikke fått meldinger om permitteringen i pressen ennå, men vi vet at mange har hjemmekontor. Pressefolk må ut og treffe befolkningen, så det er viktig at alle tar hensyn til de rådene som gis. Hold avstand, både med blokk, penn og mikrofon.

LO har stått på overfor stortingspolitikerne for å skape forståelse for at det er viktig å sikre vanlige folks økonomi med blant annet lønn i 20 dager under permittering.

Vi anbefaler alle våre medlemmer om å holde seg oppdatert på LOs hjemmeside og Norsk Journalistlags hjemmeside.

Spesielt er det viktig at våre frilansere og selvstendige arbeidstakere setter seg inn i rettighetene de har. LO har lagt ut egen informasjon for frilansere og selvstendige arbeidstakere på sin hjemmeside.

Men også medlemmer på hjemmekontor, medlemmer som må være hjemme med barn, og andre bør følge nøye med i en hverdag som er meget spesiell for oss alle.

Blant alle tiltak som er iverksatt, har Sparebank 1 Østlandet orientert om at de gir kostnadsfri utsettelse på lån og nedsatte rente for LO-medlemmer som er kunder.

Ta vare på hverandre og følg myndighetenes råd.

Hilsen forbundsstyret i APF