Forbundsstyret innkaller til landsmøte i Arbeiderbevegelsens Presseforbund mandag 27. april og tirsdag 28. april 2015 på Clarion Hotel Oslo Airport ved Gardermoen 

Dagsorden vil være i henhold til forbundets vedtekter:

  • Landsmøtet skal behandle forbundsstyrets årsmeldinger og regnskap foruten forslag som ligger innenfor rammen av forbundets virksomhet.
  • Landsmøtet foretar endringer i forbundets vedtekter, velger forbundets tillitsvalgte, landsstyre med 8 medlemmer og 8 varamedlemmer i rekkefølge, en kontrollkomite på 2 medlemmer og 1 representant med varamedlem til Landsorganisasjonens representantskap.
  • Landsmøtet avgjør med bindende virkning tvister som måtte oppstå mellom forbundsstyret og de enkelte medlemmer, fastlegger kontingenten som skal betales til forbundet og behandler spørsmål som angår forbundets virksomhet.

I tillegg til ordinære lansmøtesaker, vil det bli en faglig seminardel.

Forslag som en ønsker satt opp på dagsordenen må sendes til styret 2 måneder før landsmøtet. Sakslisten med styrets og de innsendte forslag blir sendt til avdelingene senest 1 måned før landsmøtet.

Representantene til landsmøtet velges avdelingsvis etter følgende skala:

  • 1 representant for inntil 10 medlemmer.
  • 1 representant for de neste påbegynte 15 og senere 1 representant for hver påbegynte 15 medlemmer.
  • I Oslo velger fylkesavdelingen etter samme fordeling i tillegg til de ordinære avdelingene.
  • Ledergruppa i A-pressen (Amedia) velger to redaktører og to disponenter som representanter til landsmøtet.

Se forbundets innkalling til landsmøte her