Vi innkaller til seminar og landsmøte i Arbeiderbevegelsens Presseforbund 2018 i X Meeting Point på Hellerudsletta ved Lillestrøm. 

Møtet starter mandag 15. oktober kl.1100, og avsluttes tirsdag 16. oktober ca. kl.1600.

> Se egen landsmøteside

I tilknytning til landsmøtet vil forbundsstyret avholde et seminar for deltakerne, lagt opp i samarbeid med AOF.

Representantene til landsmøtet velges i hver redaksjon etter følgende skala:

  • 1 representant for inntil 10 medlemmer.
  • 1 representant for de neste påbegynte 15
  • og senere 1 representant for hver på begynte 15 medlemmer.

Siden vi ikke har formelle avdelinger i alle redaksjoner der vi har medlemmer, vil vi som vanlig be redaksjonsklubbene om hjelp til å velge delegater. Vi kommer også til å sende en informasjon om landsmøtet til samtlige medlemmer vi har epost adresse til.

Vi oppfordrer alle til å begynne arbeidet med å velge delegater. Husk at det ikke bare er journalister, men også redaktører og direktører som er med i APF.

For medlemmer som ikke er ansatt i bedrifter der vi har trekkordninger vil det bli arrangert egne valg.

Melding om hvem som skal representere bes sendt APF på e-post til post@a-p-f.no så snart som mulig, senest 15. september.

Landsmøteprogram vil bli sendt ut etter ferien.

Vi kommer også tilbake med reisebeskrivelser og dekningsbestemmelser.

Evt. spørsmål rettes til hovedkasserer Tore Sjølie, tel 916 63 999, e-post: post@a-p-f.no

Med vennlig hilsen

for APF

Nina Hanssen, forbundsleder