I disse koronatider legger forsikringsbransjen nye regler på hva som dekkes og ikke dekker. Vår leverandør av forbundets forsikringer har lagt ut bestemmelsene på nettet og du kan lese dem ved å følge lenken nederst her.

https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/forsikring/reiseforsikring/aktuelle-hendelser.html