Vi håper du har en god høst. Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) gjennomførte vårt landsmøte fysisk i Oslo 3. og 4. oktober i år. Takk til alle som bidro til at vi fikk et superbra innholdsrikt landsmøte med både faglig og sosialt påfyll. Vi håper du engasjerer deg slik at vi får vervet flere medlemmer framover.

Du finner du våre nye tillitsvalgte i neste sak.

Landsmøte og seminar ble gjennomført med rundt 50 delegater og gjester i salen godt ledet av Lars Løkkebø og Hanne Kullerud Nielsen.

Landsmøte ble åpnet av leder Nina Hanssen etterfulgt av innledning av Medieminister Anette Trettebergstuen som blant annet oppfordret oss til å delta aktivt i debatten rundt Ytringsfrihetskommisjonens forslag. Ber om at journalister bidrar med meninger og tilbakemeldinger rundt rapporten, nå som den ligger ute til høring. Blir viktig i arbeidet med å sluttføre rapporten. Fra LO holdt 1.nestleder Sissel Skoghaug hilsningstale der hun understreket viktigheten av redigerte medier.

-Blir ikke noe demokrati uten en fri presse – blir ikke en fri presse uten et demokrati, sa Skoghaug. Hun understreket videre at en mangfoldig sterk og uavhengig presse er motvekt til polariseringen som skjer i samfunnet nå og sa at også LO mener pressestøtten må styrkes.

En av debattene under seminaret var en organisasjonsdebatt om hva vi vil med APF ledet av hovedkasserer Tore Sjølie. I panelet deltok både NJ ved nestleder Hege Fagerheim, fra HK Bjørn Mietinen og Christine Thomassen, nestleder i Creo.

Det ble også overlevert en sjekk på 20.000 kroner til til Norsk Folkehjelp øremerket søk og redning, ved Henriette Westhrin. Det var APFs mann i Sparebank1 Tom Hannestad som delte ut sjekken.

Deretter fortsatte seminaret med en innledning av ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum. Denne seansen ble ledet av Torgny Hasås fra LO Media. Hasås ledet også den neste debatten «Hva vil eierne med fagbladene?» der blant annet

Mimmi Kvisvik, forbundsleder FO, Hege Fagerheim NJ og forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet deltok sammen med Tore Ryssdalsnes ansvarlig redaktør og daglig leder i LO Media .

Under middagen ble det delt ut merker for 25 år og 40 års medlemskap pluss og en utdeling av Pioneren, til Svein Yngve Madssen. Pioneren er en utmerkelse og honnør for betydelig innsats i fagbevegelsen i minst 25 år sammenhengende. Svein-Yngve Madssen har mer enn noen vært en pionér og en pådriver for å bygge og styrke de redaksjonelle miljøene i fagbevegelsen.

APF gratulerer Madssen.

Dag to starta med en innledning fra Kjersti Andresen fra LO Favør som informerte om innholdet og nye forsikringer som kommer. Blant annet lanserer et nytt tilbud, feriereise med Apollo.

Trine Lund fra Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund som hadde stand på landsmøte hadde en kort appell.

Neste på seminaret var innledning fra Elin Floberghagen, Norsk Presseforbund som snakket om presseetikkens kår i Norge. Om imøtegåelsesretten, tilsvarsretten.

Siste punkt på seminar var seansen Hva skjer i Amedia? Der konserntillitsvalgt Eva Stenbro introduserte Marte Ingul; konserndirektør, Samfunns og myndighetskontakt i Amedia. Som blant annet viste fra, Amedias sosiale eksperiment Kampen om folks tid

Etter seminaret fortsatte landsmøte der det blant annet ble vedtatt at medlemskontingenten ikke skal endres og det skal heller ikke honorar til tillitsvalgte.

Hilsen Nina Hanssen