Av Nina Hanssen, forbundsleder i APF

Kanskje er fri og uavhengig journalistikk og informasjon til befolkningen viktigere enn noen gang i landets nyere historie? Da må myndighetene også sørge for at vi kan utføre våre jobber på en god måte.

Det hjelper ikke å ha mediene på lista over viktige samfunnsfunksjoner dersom det ikke lenger er nok journalister på jobb. I neste krisepakke må politikerne få på plass tiltak for mediebransjen.

En samlet mediebransje støtter at regjeringen kommer med generelle tiltakspakker for næringslivet og innbyggere som er rammet av krisen.

Vi i APF er også glad for at mange av LOs innspill blir lyttet til og ivaretatt i pakkene. Men i likhet med de andre medieorganisasjonene så mener APF det er viktig at man i neste runde med pakker, også har spesifikke tiltak rettet mot mediebransjen i krise.

Journalisten oppdaterer en liste over mediebedrifter som permitterer, nå nærmer lista seg 50 bedrifter. Se https://journalisten.no/

Alle mann på dekk
Da må vi ha alle mann på dekk i vår bransje slik at vi kan levere våre tjenester på en god måte. Men i en krevende situasjon, der 50 – 90 prosent av annonseinntektene forsvinner og mange ansatte får permitteringsvarsel, blir dette nærmest en umulig oppgave. Omtrent daglig får vi høre om permitteringer i lokalaviser rundt i landet.

Undertegnede er i likhet med de andre medieorganisasjonene dypt bekymret for mine kolleger i mediebransjen som merker et enormt trykk nå.

Hver eneste dag står journalister, redaktører og andre folk i norske medier på for å gi befolkningen riktig og viktig informasjon i en svært vanskelig tid for oss alle. Noen med meterlange mikrofoner med pose på og andre på god avstand eller via skype eller telefon.

Det var bra at myndighetene i en tidlig fase slo fast at mediene har en samfunnskritisk viktig rolle. Da må også politikerne følge opp, slik at bransjen får best mulig arbeidsforhold og klarer å opprettholde mediemangfoldet.

Haster med tiltak

NJ og andre organisasjoner står nå på døgnet rundt for å få beslutningstakerne til å forstå hvorfor det haster med tiltak rettet mot vår bransje. Nå kan man ikke lenger vente og se hvordan det går. Vi ønsker ikke en situasjon der medier gå over ende eller permitterer flere folk før det kommer tiltak. For som regjeringen selv har understreket, så er mediene viktig og særlig i den situasjonen vi har nå.

I Prop. 67 S (2019 – 2020) er det positive formuleringer om medienes samfunnsrolle, men det følges ikke opp med konkrete, bransjespesifikke tiltak som er nå er helt nødvendig for at mediene skal klare å opprettholde sin samfunnsrolle.

Hvis våre kolleger i mediene skal klare å være på jobb i dag og til høsten, er bransjen helt avhengig av egne tiltak for at det skal skje. Jeg vet at regjeringen har vært skeptiske til bransjespesifikke tillegg, men for å redde mediene som er i en kritisk fase, så trengs det tiltak som treffer bedre.

Kan ikke vente og se
Til forskjell fra andre næringer, kan ikke vi sitte og vente til problemene er et faktum, før tiltak settes inn. I likhet med de andre organisasjonene mener APF at en reduksjon av medienes aktivitet nå vil være svært negativt hvis formål er å nå bredt ut til alle aldersgrupper i hele landet. Mediene sliter allerede fra før som følge av tapte annonseinntekter til globale aktører som Google og Facebook, og nå haster det med tiltak slik at ikke mangfoldet av redaktørstyrte, journalistiske medier blir svekket.

Nå må stortingspolitikerne i alle partier våkne og sette inn strakstiltak eller så bør det sendes en anmodning til Kulturdepartementet om å komme til Stortinget med en tiltakspakke for mediene snarest.

For hvis man virkelig mener en fri og uavhengig presse er viktig i et demokrati og særlig i en krise som nå, så må man også hegne om mediene og sørge at vi får gjort jobben vår.

Foreløpig er det nesten ingen redaksjonelle medarbeidere som er permittert.

Journalisten oppdaterer en liste over mediebedrifter som permitterer, nå nærmer lista seg 50 bedrifter.

Se https://journalisten.no/