Glenn Veiby (Foto: Amedia)APF mener det var riktig av Medieklagenemnda å gå tilbake på kravet overfor Amedia om å avstå fra å eie Østlandets Blad, Smaalenene Avis, Rakkestad Avis, Enebakk Avis, Vestby Avis og Ås Avis. 

Tilsynet fant at det ikke var formålstjenlig å gripe inn mot Amedias oppkjøp fordi beregningsmåten Medietilsynet la til grunn ikke var fullt dekkende for hvilke aviser som faktisk leses i Østviken.

En tid med til dels vond usikkerheten rundt eierskapet for de berørte er nå er over. Konsernsjef Glenn Veiby (bildet) uttaler at beslutningen er gledelig. Vi kan bare si oss enig.

Line Finnøy Bakken
forbundsleder