Nina Hanssen fortsetter som leder i Arbeiderbevegelsens Presseforbund for tre nye år. 

Etter landsmøte 15. og 16. oktober 2018 har forbundet disse tillitsvalgte:

Forbundsstyret

Leder:
Nina Hanssen, LO Media

Nestleder:
Terje Andresen, Sarpsborg Arbeiderblad

Kasserer:
Tore Sjølie, pensjonist

Sekretær:
Tone Jensen, Nordlys

Medlem:
Eva Stenbro, Romerikes Blad/konserntillitsvalgt i Amedia

Varamedlemmer:
1. Espen Solhaug, Oppland Arbeiderblad
2. Helle Østvik, Finnmark Dagblad
3. Kjell Aasum, Romerikes Blad

Landsstyret

Leder:
Nina Hanssen, LO Media

Nestleder:
Terje Andresen, Sarpsborg Arbeiderblad

Kasserer:
Tore Sjølie, pensjonist

Sekretær:
Tone Jensen, Nordlys

Medlemmer:
Eva Stenbro, Romerikes Blad/konserntillitsvalgt i Amedia
Espen Solhaug, Oppland Arbeiderblad
Helle Østvik, Finnmark Dagblad
Kjell Aasum, Romerikes Blad

Varamedlemmer:
1. Christian Bergheim, Hamar Arbeiderblad
2. Britt-Ellen Negård, Glåmdalen
3. Lars Løkkebø, Telemarksavisa
4. Lene Svenning, LO Media
5. Asbjørn Risbakken, Oppland Arbeiderblad
6. Line Finnøy Bakken, Stjørdalens Blad
7. Helge Rønning Birkelund, LO Media
8. Finn Arne Eriksrud, pensjonist

Kontrollkomite

Hanne Kullerud Nielsen, LO Media
Kjell Werner, Avisenes Nyhetsbyrå

Representant til LOs representantskap

Tore Sjølie, pensjonist

Vararepresentanter:
1. Nina Hanssen, LO Media
2. Terje Andresen, Sarpsborg Arbeiderblad

Representant til LO-kongressen

Tore Sjølie, pensjonist

Vararepresentanter:
1. Nina Hanssen, LO Media
2. Terje Andresen, Sarpsborg Arbeiderblad

Valgkomite

Kjell Werner, Avisenes Nyhetsbyrå
Elisabeth Lunder, Romerikes Blad
Steinar Grønbekk, LO Media