APF fikk godt med gaver til sitt jubileum: LO stilte opp med 100.000 kroner, Norsk Redaktørforening med 25.000 kroner, Sparebank 1 med 15. 000, Norsk Journalistlag med 10.000 og Fellesforbundet med 3.000.

I tillegg fikk APF også et flott fat fra AOF og en vakker bolle fra Handel og Kontor.

100-årsjubilanten har tidlig signalisert at de ønsker å videreformidle en del av penger de fikk til jubileet til Norsk Folkehjelps ytringsfrihets- og demokratiarbeid i Sudan, til den internasjonale journalistorganisasjonen IFJs solidaritetsarbeid og til medialinja ved Folkehøgskolen i Ringsaker. Beløpenes størrelse skal fastsettes av APFs forbundsstyre.