APF er svært glad for at Nobel fredspris gikk til den filippinske journalisten Maria Ressa og hennes russiske kollega Dmitrij Muratov i dag.

– Det er ekstremt gledelig og vil bety mye for svært mange kolleger i andre land. Det er også gode nyheter for demokratiet, sier Nina Hanssen.

For selv om presse- og ytringsfriheten står sterkt i Norge er dette langt fra tilfelle i mange andre land. Nobelkomiteens begrunnelse for prisvinnerne var å hedre de både for innsatsen for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland men også at de representerer journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår.

APF er glad for at det var den kommende statsministeren Ap-leder Jonas Gahr Støre som nominerte Ressa til fredsprisen.
– Dette er en anerkjennelse av hvor viktig den kritiske og uavhengige journalistikken er og vi er glade for at den kommende statsminister setter dette høyt, sier Hanssen. Hun minner om at journalister verden over risikerer livet for å utføre sin jobb og at stadig settes under press flere steder i verden. Journalister blir truet, forfulgt og fengslet. I mange land, også tilsynelatende etablerte og velfungerende demokratier, blir medier beskyldt for å fremme «falske nyheter» og for å være «folkets fiende».

APF er ekstra glad for at denne kunngjøringen kommer på selve verdensdagen for anstendig arbeid som er en årlig, global markering av arbeidsforhold og rettigheter for arbeidere over hele verden. Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen ILO har over mange år løftet frem begrepet anstendig arbeid, og det er nå også en del av FNs bærekraftsmål.