Nina HanssenArbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) er bekymret for at LO vil velge å selge seg helt ut av Amedia i den pågående salgsprosessen. 

– Vi i APF organiserer flere hundre journalister, redaktører og direktører i Amedia. I den tiden vi er inne i, med store omstillinger, kutt og nedbemanninger, mener vi det er viktig at LO fortsetter sitt eierskap i konsernet for å sikre norsk eierskap, ryddige og solide prosesser, sier forbundsleder Nina Hanssen (bildet).

Hun sier videre at de som landets eldste presseforbund med medlemmer i 30 redaksjoner fra Finnmark i nord til Halden i sør-øst er vi opptatt av at vi får beholde mediemangfoldet og at Amedia har medarbeidere som leverer god og konstruktiv journalistikk.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

  • Nina Hanssen, forbundsleder, tlf. 915 92 597
  • Tore Sjølie, hovedkasserer, tlf. 916 63 999