APF lyser ut fem stipendier på 12.500 kroner. Stipendiene kan søkes av medlemmer.

APF avrunder feiringen av sine 100 år med å utlyse fem  jubileumsstipend på hver 12.500 kroner til medlemmer som ønsker å lage reportasjer om ett eller flere av følgende temaer:

  • Pressen og pressefrihetens betydning for utviklingen av demokratiet.
  • Fagbevegelsens behov for en fri og uavhengig presse.
  • Journalistikkens utvikling i A-pressen og Fagpressen.

APF vil arbeide for at stipendiemottakerne kan få nødvendig fri til å bruke pengene, og man bør informere sin leder om at man vil søke.

Stipendiene vil bli delt ut av APFs forbundsstyre.

Halvparten av summen vil bli betalt ut ved tildeling og resten når reportasjene er publisert.

Søknad sendes APF via e-post innen 1. desember til post@a-p-f.no

Med vennlig hilsen
for APF

Toril S Alfsvåg, leder (s)