Nina Hanssen - Cuba - LO-delegasjonAPFs forbundsleder Nina Hanssen er denne uken en del av LOs delegasjon til Cuba. 

Hensikten med reisen er å oppdatere seg på den politiske situasjonen i landet og samtidig støtte opp under samarbeidsprosjektet mellom LO og CTC – cubansk fagbevegelse.

Delegasjonen har møtt den norske ambassadøren og det cubanske arbeidsdepartementet. De har også gjennomført en rekke bedriftsbesøk og møter med cubansk fagbevegelse.

– Mediemangfoldet i landet er svært begrenset. Slik har det vært lenge og slik vil det nok fortsatt bli en stund, forteller Hanssen.

–  For APF har det vært viktig å løfte hvor viktig fri presse er for et velfungerende demokrati. Derfor har jeg konsekvent tatt opp temaet i alle møter, fortsetter hun.

– Man kan velge å stå på utsiden og kritisere, eller jobbe sammen for å skape endring. LOs andre prosjekter i landet viser oss at det siste kan gi gode resultater, avslutter forbundslederen.