Forslaget om å halvere antall dager med postomdeling truer mediemangfoldet og bekymrer Arbeiderbevegelsens Presseforbund.

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt av APFs landsmøte 16. oktober 2018:

Postomdeling

Postomdelingen i Norge er under store omveltninger. Fra før er postomdelingen på lørdager borte. Nå varsles det, og kan bli gjennomført, postomdeling to dager den ene uken og tre dager den neste. Det betyr en halvering av postomdelingen.

Et stort antall lokalaviser i distriktene og også riksplan er i dag avhengig av Posten for å få levert sine aviser. Landslaget for lokalaviser (LLA) frykter for eksempel at et sekstitall aviser må legges ned dersom Stortinget åpner for postomdeling annenhver dag.

I snitt distribueres om lag 15 prosent av landets abonnementsaviser med Postens bud. Noen aviser er helt oppe i 35 prosent. Dersom mediebransjen selv skal overta ansvaret for de 585.000 avisene som i dag blir distribuert ukentlig med Posten, vil det trolig koste mellom 400 og 500 millioner kroner. Blir dette gjennomført, vil det ramme mediemangfoldet i Norge. Det er distriktene som vil bli rammet. Det er ikke bare et økonomisk og demografisk problem, men også et demokratisk problem.

Arbeiderbevegelsens Presseforbund forventer at Regjeringen tar hensyn til det når man tar avgjørelsen om Postens framtid. Dersom dette gjennomføres må det kompenseres for manglende avisdistribusjon slik at man kan opprettholde det mediemangfoldet som det norske avismarkedet er ment å være.