Om datahackingen i Amedias systemer også skal påføre de ansatte tap eller skader, har alle medlemmene av Arbeiderbevegelsens Presseforbund en forsikring mot ID-tyveri. Dette er en del av LOfavør innboforsikring som alle medlemmene har.

LOfavør Innboforsikring dekker i de tilfeller man har vært utsatt for eller mistenker å ha vært utsatt for ID-tyveri. Med ID-tyveri menes situasjoner der en tredjemann benytter seg av ens identifikasjonsbevis med hensikt å begå svindel eller kriminell handling. Dette kan for eksempel være pass, førerkort, bankkort, online pålogging, elektronisk signatur, personnummer, kontonummer,  lønnsslipp etc. som er egnet til å identifisere personen.

Vi vil også få assistanse med rådgivning og anbefalinger. Kostnader til juridisk bistand dekkes med inntil 1 000 000 kr for å bistå i forbindelse med tvist ved de alminnelige domstoler som følge av ID-tyveri.

Les utfyllende vilkår på https://www.lofavor.no/forsikring/innboforsikring

Vi håper jo at våre medlemmer ikke skal bli skadelidende, men vi har i alle fall en god forsikring sier hovedkasserer Tore Sjølie.