APF har Kollektiv Hjem som obligatorisk forsikringsavtale. Det betyr at alle medlemmer må være med i denne. I tillegg kan medlemmene tegner flere forsikringsavtaler.

APFs avtale med LOfavør innebærer at medlemmene i tillegg til Kollektiv hjem individuelt kan tegne forsikring på følgende ordninger (avtalenummeret i parentes):

  • LOfavør reiseforsikring ( GRP0026564)
  • LOfavør ulykkesforsikring (GRP 0037256)
  • LOfavør toppforsikring (GRP 0026565)

Disse forsikringene tegnes direkte i Sparebank1, og det er selskapet som krever inn premien direkte fra den enkelte forsikringstaker.

LOfavør Kollektiv Hjem som alle medlemmene er med i, har avtalenummer POL0000018.