Tore Sjølie fra APF snakket varmt om en fri og uavhengig presse i et demokrati på LO-kongressen. Foto: Jan-Erik Østlie

APFs delegat på LO-kongressen, understreket viktigheten av en fri og kritisk presse er nødvendig for et levende demokrati, et fritt politisk samfunn og en fri fagbevegelse. Forbundet støtter også MFOs forslag om å styrke opphavsretten. 

Om salget av Amedia

Sjølie understreket at vi i Norge har hatt en sterk, uavhengig og kritisk presse. -Dette har ikke minst LO medvirket til, gjennom sitt eierskap i Amedia. Så det var med stor sorg vi opplevde at LO solgte ut hele Amedia, men på den annen side var det også klart at LO ikke hadde, eller ville bruke nok penger til å utvikle og drifte avisene, sa han.

– Kanskje var det også derfor at sekretariatet ikke ville ha en et eget kapittel om pressefrihet, ytringsfrihet, og demokrati i handlingsprogrammet, men plasserte våre innspill i et avsnitt som begynner fysisk aktivitet, spurte han.  Sjølie redegjorde videre for APF forslag som handler om en fri økonomisk uavhengig presses betydning for et levende demokrati.  Blant annet vil forbundet styrke pressestøtten da støtteordningene er avgjørende for mangfoldet i dagens avistilbud, og den er med på å medvirke til at mediebedriftene har ressurser til å publisere sitt innhold på nye plattformer i takt med folks endrede brukervaner.

Omstilling

– Det er viktig å sørge for oppholdelsesdrift i denne omstillingsfasen slik at ikke tradisjonsrike og seriøse mediebedrifter bukker under.  Vi er bekymret for den omfattende nedbemanningen i media. De store aviskonsernene er gjennom omfattende kutt i arbeidsstokken. Det bidrar sterkt til at medienes funksjon som vaktbikkje er truet og dekningen faller, sier han. Sjølie sa at APF er  spesielt bekymret for lokalavisenes framtid, som har et viktig samfunnsoppdrag lokalt med å avdekke kritikkverdige forhold, synliggjøre politiske alternativer og skape debatt og engasjement. Dessuten mener APF at det i LOs handlingsprogram skal stå:

Nullmoms for fagpressen

LO mener at også fagblad og tidsskrifter må få nullmoms for elektroniske nyheter. LO vil arbeide for at det digitale moms-fritaket for nyhetstjenester utvides til også å omfatte journalistikk fra nisjer, fagblader og magasiner som bidrar innenfor nyheter og aktualitet,

Tore Sjølie brukte videre sin taletid til å snakke om opphavsretten som er svært viktig for APFs medlemmer.

– Vi er bekymret for forslaget til ny åndsverkslov  som regjeringen har oversendt til Stortinget, og som det er høring på  i dag.. Her foreslås at opphavsretten overføres til arbeid og oppdragsgiver. Konsekvensene vil være dramatiske. Vi mener i likhet med MFO, NJ og kunstnerorganisasjoner i at paragraf 71 ikke er til å  leve med. Så vi støtter MFOs forslag om at LO må si klart og tydelig nei til dette. APF støtter MFO som vil ha et nytt kulepunkt i linje Arbeide for at opphavsretten styrkes, slik at skapende og utøvende kunstneres inntekter sikres.