Tirsdag 9. mai 2017 er det både LO-kongress og en viktig åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité om regjeringens forslag til ny åndsverklov. Blir den vedtatt er det en katastrofe.
Arbeiderbevegelsens Presseforbund organiserer blant annet mange som har journalistikk som yrke. APF er opptatt av å ivareta våre medlemmenes journalistfaglige interesser og blant annet verne om ytringsfriheten og den redaksjonelle uavhengighet.

Forbundsleder Nina Hanssen sier at hun er svært bekymret for forslaget til ny åndsverkslov som regjeringen har oversendt til Stortinget.

–  Vi i APF håper at utkastets paragraf 71 som heter «bestemmelsen om åndsverk skapt i ansettelsesforhold» fjernes, sier hun.

Dette mener også MFO, NJ og de fleste kunstnerorganisasjoner. I denne paragrafen foreslår regjeringen nemlig at opphavsretten overføres til arbeids- og oppdragsgiver.

–  Det medfører at alle som skaper noe på profesjonelt vis vil kunne miste råderetten over det de skaper, sier Hanssen. Og hun støtter MFO som fra talestolen i LO-kongressen i dag sa at dette forslaget er en gavepakke til store internasjonale distributører på bekostning av oss som hver dag skaper åndsverk i Norge.

Det er i dag ingen andre europeiske land har en tilsvarende lovtekst så dette er en viktig prinsipiell sak for både LO-forbundene MFO og APF.

LO er en av de viktigste arbeidstakerorganisasjonene i Norge og det er derfor viktig at LO nå også støtter opp og forsvarer og styrker åndsverkloven fremfor å se på at Solberg-regjeringen gjør dette fatale feilgrepet.

Norsk Journalistlag vil i dagens høring i Stortinget understreke at det er viktig at arbeidsgiver ikke gis adgang til å tilegne seg rettigheter for ukjente og framtidige bruksmåter, eller rettigheter som i dag forvaltes gjennom Kopinor og Norwaco. Disse rettighetsorganisasjonene forvalter restrettighetene til en lang rekke organisasjoner, og vederlagene fra disse to forvaltningsorganisasjonene er viktig for åndslivet i Norge.

–  Vi i APF støtter NJs innspill og håper at regjeringen velger å snu i denne saken. Det er ingen skam å snu.

–  Slik det nå foreligger er det nye forslaget om åndsverk skapt i oppdragsforhold uklart, lite gjennomtenkt og vil få veldig uheldige konsekvenser. Vi vil i likhet med våre samarbeidspartnere NJ og LO-forbundet MFO derfor at paragraf 71 tas ut av lovforslaget.

–  Nå håper vi også at LO-kongressen kan si klart ifra til regjeringen om konsekvensene. Det er viktig for oss å jobbe for at opphavsretten styrkes, slik at skapende og utøvende kunstneres, fotografers og skribenters inntekter sikres.

–  Opphavsrettshavere er arbeidstakere på linje med andre arbeidstakere – støtt deres rettigheter!