APF arbeider som kjent ikke med lønns- og arbeidsvilkår, og har derfor heller ikke arbeidet med permitterings- og oppsigelses spørsmål i disse koronatider. Men vår hovedorganisasjon LO er i høyeste grad opptatt av disse spørsmålene og Norsk Journalistlag som ivaretar forholdene for mange av våre medlemmer arbeider godt problemene. Se også på hva vår egen organisasjon LOfavør gjør for medlemmene.

Vi anbefaler derfor våre medlemmer om å bruke hjemmesidene til LO, LOfavør og NJ der det finnes mye informasjon.

Bankene setter ned renten
Alle SpareBank 1-bankene har nå varslet at boliglånsrentene settes ned som følge av koronakrisen. Ny rente og endringstidspunkt vil variere mellom de selvstendige SpareBank 1-bankene. Medlemmer med LOfavør boliglån vil få melding fra banken sin om ny rente.

Forskudd på dagpenger
Koronasituasjonen har ført til økt ventetid på behandling av søknader og utbetalinger av dagpenger fra NAV. Dette kan føre til en krevende økonomisk situasjon for mange. For å hjelpe deg som er rammet av permittering i en vanskelig tid, tilbyr nå flere SpareBank 1- banker forskuttering av dagpenger for medlemmer som er hardt rammet av krisen.

Ta kontakt med banken
Vi oppfordrer derfor medlemmer med LOfavør-lån, som eventuelt skulle få betalingsutfordringer som følge av situasjonen, til å ta kontakt med sin SpareBank 1-bank så tidlig som mulig. For å begrense omfanget av pandemien, ber vi om at dere bruker telefon eller bankens digitale kontaktpunkter.

Se på følgende lenker:

http://www.lo.no

http://www.lofavor.no

http://www.nj.no