Under LO-kongressen i 2017 foreslo APF at LO skulle arbeide for momsfritak for fagpressen. Dette ble vedtatt på kongressen. Nå følger regjeringen opp i revidert nasjonalbudsjett.

Vi la vekt på nødvendigheten av en fri og kritisk presse for et levende demokrati, et fritt politisk samfunn og en fri fagbevegelse. I vedtaket fra kongressen heter det at «LO mener at også fagblad og tidsskrifter må få nullmoms for elektroniske nyheter. LO vil arbeide for at det digitale moms-fritaket for nyhetstjenester utvides til også å omfatte journalistikk fra nisjer, fagblader og magasiner som bidrar innenfor nyheter og aktualitet».

I dag har regjeringen endelig foreslått momsfritak for digital «dybdejournalistikk». Det betyr i praksis at fagpresse og tidsskrifter også fra 1. juli kan publisere journalistikken sin momsfritt på nettet.

Her er det mange aktører som har stått på og spesielt har Fagpressen og NJ gjort en god jobb.

Endringen legger til rette for at medier som driver med denne journalistisk produksjon, kan utnytte mulighetene som ligger i elektronisk publisering.

  • – APF er glad for at vi gjennom vår hovedorganisasjon LO har også bidratt til å få til denne endringen og er fornøyd med denne delen av forslaget til revidert, sier forbundsleder i APF, Nina Hanssen.
  • – Vi står for en del verdier i bunn og har landets beste forsikringsordninger. En del journalister lever i litt uvisshet og utrygghet i dag og derfor er jeg glad for at våre medlemmer kan føle seg ekstra trygg ettersom vi er en del av LO-felleskapet med 950.000 medlemmer.