Amedia-logoKonsernledelsen i Amedia møter motstand fra de ansatte i forbindelse med varslede kutt av stillinger benevnt som prosjekt «Operasjonelle forbedringer». 

Også mange redaktører er kritiske til prosessen og bakgrunnen for antall reduksjoner.

En har brukt kartleggings- og sammenligningsverktøy for å finne fram til aviser der en mener det er noe å hente i enten redaksjonen, salgsavdelingen eller ledelsen. Det er uklart hvor mange stillinger Amedia-konsernet vil kutte, men de ansattes fagorganisasjoner har så langt summert opp at det har gått ut varsel om tilsammen over 120 stillinger mens ledelsen hevder det er langt mindre.

Blant annet på grunn av usikkerhet om antall stillinger, behov og konsekvenser har NJ og Parat krevd stans i framdriften og nye drøftingsmøter.

– Jeg er svært kritiske til kuttene, sier konserntillitsvalgt Eva Stenbro.

Konsernutvalget, som består av tillitsvalgte fra alle forbund i Amedia, vil nå møte konstituert konsernsjef Glenn Veiby i drøftinger om prosjekt «Operasjonelle Forbedringer».

APF følger situasjonen nøye, og er opptatt av at Amedia som paraply for mange viktige, store og små avisbedrifter kommer til ro og enighet slik at konsernet kan oppfylle alle målsettinger om å være en slagkraftig organisasjon som skal leve videre av å levere kvalitetsjournalistikk og opprettholde mediemangfoldet. Alle er tjent med å følge hovedavtalen og skape ryddige samarbeidsforhold.

APF er også opptatt av diskusjonen om kompetanse. Både Amedia, Schibsted og flere av de større sammenslutningene snakker om en «transformasjon» for å møte den nye mediehverdagen. Det legges press på ansiennitetsprinsippet. Vi tror ikke det er veien å gå å forsøke å bytte ut arbeidsstokken. Konsernet må ta ansvar for sine og tilby kompetanseheving til både journalistene og redaktørene. Vi trenger deres journalistiske erfaring.

Flere bedrifter og konserner valgte å legge kurs og kompetanseheving på hylla da finanskrisen meldte seg rundt 2008. At eierne tenkte kortsiktig skal ikke gå utover de ansatte når det nå ropes etter kompetanse for å henge med i nettutviklingen. 

Line Finnøy Bakken
forbundsleder