Medlemsfordeler

Medlemskap i APF gir deg:

  • tilknytning til Landsorganisasjonen i Norge
  • innflytelse på LOs mediepolitikk
  • innflytelse i A-pressens sentrale organisasjoner

 

Medlemskap i APF gir deg også:

 

 Medlemskap i APF kan søke om her:

Fullt navn:

Personnummer:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

E-postadresse:

Telefonnummer:

Ansatt i:

Ansatt fra:

Stilling:
Redaksjonell medarbeider
Redaktør
Disponent/direktør