Kontingent og forsikring

Vi har denne gangen for første gang valgt å sende krav om kontingent som en e-post melding og ikke i papir. Noen venter på en giro på papir, men e-posten inneholder alt du trenger for å kunne betale din kontingent og forsikring. Husk å skrive navn når du betaler. Mange har allerede betalt, men denne meldingen synes for alle.
Om du ikke har fått en slik e-post fra oss, ta kontakt så sender vi en ny.

Dubletter i medlemsystemet

På grunn av en teknisk feil ble det opprettet en del dubletter av medlemmer med nye medlemsnummer. Da dette ble oppdaget ble disse slettet, men Sparebank1 sine systemer registrerte dette som en utmelding. Noen få har fått et utmeldingsbrev fra banken. De opprinnelige medlemsdataene gjelder, men send oss gjerne en epost, så skal vi bekrefte medlemskapet.

Med vennlig hilsen
For APF
Tore Sjølie, hovedkasserer
e-post: post@a-p-f.no