Loading...
Forside2019-11-29T17:18:38+01:00

APF er glad for momsfritak for fagpressen

Under LO-kongressen i 2017 foreslo APF at LO skulle arbeide for momsfritak for fagpressen. Dette ble vedtatt på kongressen. Nå følger regjeringen opp i revidert nasjonalbudsjett.

Vi la vekt på nødvendigheten av en fri og kritisk presse for et levende demokrati, et fritt politisk samfunn og en fri fagbevegelse. I vedtaket fra kongressen heter det at «LO mener at også fagblad og tidsskrifter må få nullmoms for elektroniske nyheter. LO vil arbeide for at det digitale moms-fritaket for nyhetstjenester utvides til også å omfatte journalistikk fra nisjer, fagblader og magasiner som bidrar innenfor nyheter og aktualitet».

12. mai 2020|

Gratulerer med dagen

Du må gå inn på www.lo.no for å kunne starte filmene.

1.mai er en stor dag for Arbeiderbevegelsen både her hjemme og ute i verden. Mange har sett på den som en fridag, men for de mange av oss som har jobbet i arbeiderpressen har det vært en viktig arbeidsdag. I år er feiringen av dagen annerledes, og mye av feiringen foregår på nettet. Så følg med på www.lo.no

1. mai 2020|