Vi innkaller til seminar og landsmøte i Arbeiderbevegelsens Presseforbund 2018 i X Meeting Point på Hellerudsletta ved Lillestrøm Møtet starter mandag 15. oktober kl.1100, og avsluttes tirsdag 16. oktober ca. kl.1600 I tilknytning til landsmøtet vil forbundsstyret avholde et seminar for deltakerne, lagt opp i samarbeid med AOF. Representantene til landsmøtet velges i hver redaksjon.. read more →

Vi fortsetter med å sende krav om kontingent som en e-post melding og ikke i papir. Noen venter på en giro på papir, men e-posten inneholder alt du trenger for å kunne betale din kontingent og forsikring. Husk å skrive navn når du betaler. Mange har allerede betalt, men denne meldingen synes for alle.  .. read more →

Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep. Forbundsstyret synes det er positivt at NTL Ung via leder Sahar Azari i en artikkel i Dagsavisen utfordrer norsk fagbevegelse til å ta sterkere grep i forhold til samfunnsproblemet seksuell trakassering.  read more →

APF-leder Nina Hanssen synes det er trist at regjeringen velger å kutte pressestøtte i en tid der mange medier sliter.  read more →

  • LOfavør-banner