APF medlemmene har Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet. 1. januar 2021 kommer det viktige endringer i vilkårene på forsikringen, som alle bør få med seg:

·         Egenandelen ved skade reduseres fra 3000 kroner til 2000 kroner.

·         Utvidede forsikringssummer på enkelte dekninger, blant annet sykkel (el-sykkel) som øker til 40 000 kroner.

·         Medlemmer med jobb på båt, ombord i fly og på oljerigger får utvidet dekningen på løsøre til å gjelde i hele verden (punkt 4.10). Skaden må skje om bord i båten, i flyet eller på riggen.

Øvrige endringer i vilkåret:

·         Det trekkes både aldersfradrag og egenandel i forsikringsoppgjøret.

·         Rettshjelp i forbindelse med saker som føres for Finansklagenemda erstattes med inntil 15 000 kroner. Utgifter til saker som føres for forliksrådet/jordskifte erstattes med inntil 25 000 kroner.

Se fullstendige vilkår og les mer på lofavor.no/innbo