Gledelig kontrabeskjed

24. januar 2013

APF mener det var riktig av Medieklagenemnda å gå tilbake på kravet overfor Amedia om å avstå fra å eie Østlandets Blad, Smaalenene Avis, Rakkestad Avis, Enebakk Avis, Vestby Avis og Ås Avis.  read more →

Nye vilkår for kollektiv hjem

30. november 2012

Vilkårene i den kollektive hjemforsikringen gjennom LOfavør, som er inkludert i medlemskontingenten i APF, er justert med virkning fra 1. januar 2013. De nye vilkårene finner du her.  read more →

APF ber LO-kongressen kreve at produksjonsstøtten til nyhets- og aktualitetsmedier blir styrket, samt at statstøtten til Institutt for Journalistikk blir opprettholdt.  read more →

Overtar som forbundsleder

15. oktober 2012

Line Finnøy Bakken overtar vervet som forbundsleder i Arbeiderbevegelsens Presseforbund fra 15. oktober 2012 til 1. august 2013. I denne perioden har Helge Rønning Birkelund permisjon. read more →

  • LOfavør-banner