Alle tillitsvalgte i APF kan søke om opptak på Yorkshireskolen i regi av AOF til høsten. De som får plass får to ukers trening i engelsk språk, samt fordypning i engelsk fagbevegelse og den politiske situasjonen i England. Søknadsfristen er 1. april.  Les mer

APF og LOfavør lanserer nå en egen app der du vil finne dine forsikringer og andre fordeler du har knyttet opp til medlemskapet i APF og LO. Medlems-appen gir deg også enkel tilgang til medlemskortet ditt.  Les mer

En enstemmig LO-kongress vil videreføre både pressestøtten og momsfritak for aviser.  Les mer

Delegat nummer 1 på LO-kongressen er APFs Tore Sjølie. Han måtte likevel vente 14 timer for å få ordet i debatten om LOs handlingsprogram lørdag, en debatt som hadde 171 talere. Les mer

  • LOfavør-banner