Programmet for APFs landsmøte 27. – 28. april er klart. Ved siden av ordinære landsmøtesaker, legges det opp til i alt tre seminarer om journalistikk og demokrati der blant andre professor Frank Aarebrot deltar. read more →

Forbundsstyret i APF går imot regjeringens utkast til ny postlov og postforskrift, og frykter at resulatet blir dårligere posttjenester spesielt i Distrikts-Norge. read more →

Kunngjøring om landsmøte

24. januar 2015

Forbundsstyret innkaller til landsmøte i Arbeiderbevegelsens Presseforbund mandag 27. april og tirsdag 28. april 2015 på Clarion Hotel Oslo Airport ved Gardermoen  read more →

Alle tillitsvalgte i APF kan søke om opptak på Yorkshireskolen i regi av AOF til høsten. De som får plass får to ukers trening i engelsk språk, samt fordypning i engelsk fagbevegelse og den politiske situasjonen i England. Søknadsfristen er 1. april.  read more →

  • LOfavør-banner